Astronomie amatérsky www.psmolly.xf.cz

Hlavní menu

O autorovi

Vybavení

Fotografie

Pozorování

Zajímavosti

Aktualizace

 

 

 

Články

Koupě dalekohledu

Filtry v astronomii

Vhodnost dalekohledu

Souhvězdí Orion

Refraktor z marketu

 

 

 

 

 

 

psmolly@seznam.cz

 

Filtry při pozorování

 

 

Tento článek nemá být vyčerpávajícím zdrojem o využití, rozdělení nebo dokonce o údajích o vlnových délkách, které ten či onen filtr propouští. Má plnit funkci seznámení laika, naprostého začátečníka, s tím, že filtry existují, jejich základní rozdělení a nastínění vhodnosti pro jednotlivé dalekohledy a objekty. Najdete zde odpověď na otázku, zda je možno pozorovat filtrem přes triedr a jak, jaký filtr je vhodný pro pozorování ve světelném znečištění, kde filtry seženete a o kolik Vás přibližně připraví financí.

Upozorňuji, že v článku jsou shrnuty moje shromážděné informace z různých textů, které jsem četl a částečně i poznatky z konverzace členů na astronomickém fóru, nikoli odborné a vědecké informace. Proto je tento článek, ostatně jako většina mých textů, určen lidem, kteří o amatérské astronomii nevědí skoro nic nebo hodně málo, aby si udělali základní přehled.

Co je filtr?

Filtr je pomůcka, která má za úkol, podle povahy pozorovaného objektu, zvýraznit detaily v něm nebo ulehčit jeho pozorování. Většinou se filtr našroubuje svou objímkou na okulár (tedy na to, do čeho se díváte:o) ), jsou ale i filtry, které se nasazují na objektiv (tubus) dalekohledu.

Jak filtr pracuje?

V této kapitole se už dotkneme základního rozdělení filtrů.

          Měsíční filtr – jak si ti všímavější z Vás jistě všimli, jedná se o filtr k pozorování Měsíce :o) . Kdo z Vás viděl našeho nejbližšího vesmírného souseda ve větším dalekohledu, dá mi jistě za pravdu, když řeknu, že v době pokročilejší měsíční fáze pozorování přímo bolí do očí. Měsíc je hodně jasný. Proto je žádoucí jeho jas snížit. To lze udělat třeba zastíněním části objektivu dalekohledu (ovšem tím dojde ke snížení rozlišovací schopnosti) nebo právě měsíčním filtrem (bez ztráty rozlišovací schopnosti). Tento druh filtru tedy nedělá nic jiného, než že snižuje jas Měsíce.

           

          Planetární filtry – Jedná se o filtry barevné (červená, žlutá, modrá…….). Obecně slouží ke zvýraznění detailů na planetách. Barvu vybíráme podle typu planety nebo detailu, který chceme vidět.


planetární filtry

Sluneční filtr – pro pozorování Slunce nezbytná pomůcka. Pokud se pokusíte sledovat dalekohledem Slunce bez něho, nejen že neuvidíte Slunce, ale !!!!!!neuvidíte potom už vůbec nic!!!!!!!!  . NIKDY NESLEDUJTE SLUNCE BEZ POUŽITÍ FILTRU!!. Tento filtr je nutné nasadit na objektiv dalekohledu. Tedy jím snížit intenzitu slunečního záření ještě před vstupem do dalekohledu. Jinak hrozí vašemu pozorovacímu náčiní znehodnocení vlivem velké teploty! Asi nejvíce se v amatérské astronomii používá filtr zhotovený z fólie astro Baader. Tato fólie snižuje sluneční jas až 100 000x, jak udává výrobce. Samozřejmě jsou k dispozici i podstatně dražší skleněné filtry. Jak vypadá Slunce přes filtr zhotovený z fólie můžete vidět třeba zde (první dvě fotografie) Lepší fotky Slunce přes Baader najdete na astrofóru v sekci Snímky. 

          Filtry mlhovinové – zde se neubráníme detailnějšímu rozdělení filtrů. Napřed ale stručný popis funkce. Ne nadarmo pozorovatelé hledají místa daleko od velkých měst. I Vy jste si jistě všimli, že v místech bez světel je hvězdná obloha daleko poutavější (vidíte více hvězd), než ve městě. Ovšem ne vždy je možnost pozorovat na skvěle temné obloze. Pak přichází na řadu filtr, který světlo např. sodíkových výbojek umí potlačit a zároveň ponechá pozorovanému objektu jeho jasnost. Zkusím ještě vysvětlit jiným způsobem.

Díváte li se do okuláru dalekohledu, do oka Vám přichází světlo různých vlnových délek. Obecně Vám filtr propustí jen některé (jaké, to záleží na druhu filtru). To znamená že správně zvolený filtr propustí vlnové délky, na kterých září daný objekt, zatímco ostatní, rušivé, potlačí.

Mlhovinových filtrů je celá řada. Začněme těmi, které jsou přímo pro odfiltrování světelného znečištění.

Filtry RLP (reduction of light pollution) – Potlačují hlavně záření sodíkových či rtuťových výbojek. Pomohou při pozorování planetárních mlhovin,  mlhovin emisních, ale i dalších objektů DSO.

Filtry UHC – Všeobecně snižují také umělé světlo na obloze. Ovšem na rozdíl od RLP propouští užší pásmo vlnových délek(více zvyšují tmavost oblohy). Vhodné jsou na emisní mlhoviny.

Filtry OIII – Filtry OIII jsou jakousi podmnožinou filtrů UHC. Omezí se tedy na propustnost ještě užšího pásma vlnových délek(kolem spektrální čáry OIII). Zde už můžeme mluvit o výhradním použití pro emisní a planetární mlhoviny(ty totiž září převážně ve vlnových délkách, které filtr propouští).

Filtry H_alfa – Další „podmnožina“ UHC filtrů. Slouží hlavně pro fotografické účely. S určitým druhem H_alfa filtru můžeme pozorovat Slunce. Propouští velmi úzkou oblast kolem čáry H_alfa.

Filtry H_beta – Pro pozorování velmi slabých mlhovin je tento filtr velmi vhodný. S úspěchem se používá při pozorování mlhoviny Koňská hlava v Orionu. Propouští velmi úzkou oblast kolem čáry H_beta.

Kromě RLP jsou tyto výše uvedené filtry doporučovány pro větší dalekohledy (cca 200mm a více). Dají se ovšem použít i u menších přístrojů. Důležité je, jsou-li v dosahu Vašeho dalekohledu takové objekty, které filtr s úspěchem pomůže pozorovat.

Filtry a triedr?

Je něco platné použití filtru na triedru? A je to vůbec možné? Samozřejmě, že ano. Můžete svůj triedr vybavit klidně dvěma např. UHC filtry. Ztmavne obloha a „vystoupí“ z ní emisní objekty, které máte s triedrem v dosahu. Ovšem kupovat dva dvoupalcové UHC filtry na triedr je dost drahý špás (viz níže). Takže doporučuji vyzkoušet půjčené nebo své, koupené ale k většímu dalekohledu. „No jo, ale proč si k dalekohledu kupovat dva UHC?“, ptáte se. Je to na Vašem rozhodnutí. S úspěchem se ale používá triedr osazený filtrem jedním (stranu si vyberte :o) ) a druhým „okem“ bez filtru. Výsledkem je ztmavnutí oblohy, přičemž jasnosti hvězd zůstanou zachovány. Mozek je holt mocný nástroj.

Cena a dostupnost filtrů

Cena Měsíčních filtrů není vysoká. Řekněme od 500Kč do 1500Kč

Planetární filtry seženete od samostatných (cca 500Kč) až po sady barev (cca málo přes 1000Kč)

Sluneční filtry – astro Baader fólie (600Kč A4) , skleněné filtry jsou nepoměrně dražší (až 15 000Kč)

Mlhovinové – 1,25palcové jsou zhruba o 1000Kč levnější než 2palcové. Ceny se podle kvality filtru pohybují v řádech jednotek tisíc (neplatí pro H_alfa a H_beta. Ty jsou mnohem dražší)

 

Propustnost filtrů UHC a OIII


filtr CLS (propustnost v modrých pásech)


filtr OIII, všimněte si omezení pásma oproti UHC

Závěrem

Po přečtení článku byste měli mít opravdu jen základní informace o existenci filtrů pro astronomii. Jsou zde uvedeny jen ty nejpoužívanější. Neberte článek jako dogma a před koupením vhodného filtru pro Vás se doporučuji poradit s příslušným prodejcem nebo třeba se zkušenějšími kolegy. Dost informací naleznete na výše uvedeném astrofóru. Pokud jste ještě žádné objekty nepozorovali, radím zkusit to nějaký čas bez filtru. Získáte zkušenosti s tím, jak objekty vypadají a jak je najít. Pak může přijít na řadu zvýraznění detailů objektu s filtrem.

                                                                                                                Clear night sky přeje

                                                                                                                                                    Petr

Související články:
Astropřehled (
základní pojmy v astronomii).pdf (717kB)

Pomoc při koupi dalekohledu (jak vybírat dalekohled)

Vhodnost dalekohledu pro pozorovatele (jaký dalekohled pro koho a na co)

Test refraktoru z hypermarketu (ne vždy musí být nepoužitelný)

Zpět na hlavní stranu